Bitumen-mentesítő, kátrány-mentesítő, tapadásmentes bitumen, ragadásmentes bitumen
Bitumen-mentesítő, kátrány-mentesítő, tapadásmentes bitumen, ragadásmentes bitumen
Főoldal
Termékek
Biztonsági adatlap
Kapcsolat
Vállalat

 

Töltse le az adatlapot BIO 3010

BIO 3010 Bitumen-mentesítő tapadas mentes termék útburkolathoz

 

 
BIO 3010
 
 
Bitumen-mentesítő
tapadasmentes

 
SZÉNDIOXID-MÉRLEG > Bitumen-mentesítő, kátrány-mentesítő, tapadásmentes bitumen, ragadásmentes bitumen
SZÉNDIOXID-MÉRLEG
termék
útburkolathoz
 

A VÉGÉTAL BIOTEC vállalt, az üvegházhatást kiváltó gázok csökkentésének
fontos szereplőjeként, lehetővé teszi az Ön számára is, hogy hozzájárulhasson
a globális felmelegedésért felelős szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez.


Szén-dioxid mérleg BIO 3010 = 1,45 kg egyenértékű szén
Szén-dioxid mérleg Gázolaj = 967 kg egyenértékű szén


667-szeres szén-dioxid kibocsátás csökkenés
*műanyag konténerben előállított és csomagolt,
gyártásának 1000 km-s körzetében szállított.
   

BIO 3010 egy bitumen-mentesítésre és tapadásmentesítésre szolgáló folyadék koncentrátum, útburkolatok
gyártásához, szállításához és elkészítéséhez.
BIO 3010 egy speciálisan az útburkolatok tisztítására kifejlesztett folyadék, amelynek célja a gázolaj és a repceolaj
metil-észter kiváltása. Azonnali megoldást kínál az ügynökségek vezetőinek, a biztonsági megbízottaknak,
a munkavezetőknek és munkafelügyelőknek a munkabiztonság, a higiénia és a környezetvédelem
területén, ugyanakkor hatékony és kompa;bilis az anyaggal és a környezettel.

Biztonságot növelő összetétel
A BIO 3010 nem gyúlékony, így nem szükséges a besorolási köteleze=ségnek eleget tenni a műhelyekben az ATEX direk-
tíva értelmében (2003. július 8-i Határozat). Amunkaterületeken, a BIO 3010 helye=esí; a gázolajat, amely kiinduló pontja
lehet egy esetleges tűznek. A gázolaj gyulladáspontja 55 °C, így az alkalmatlan a 160° C hőmérsékletű környezetben.


A higiéniát javító összetétel
A BIO 3010 nemtartalmaz oldószert, nemszabadul fel gőz. Ezen felül, nincs irritativ vagy allergizáló hatása.Minimálismértékben
szárító hatással bír a lipo-dermális szövetekre. Ez a termék nem tartalmaz egyetlen alkotórészt sem, amely rákkeltő,
mutagén, mérgező vagy a környezeti reprodukcióra nézve mérgező, irritativ, káros, korrozív vagy veszélyes lenne
(2004. november 9-i Határozat). A BIO 3010 nem generál egyetleg munkahelyi betegséget, ártalmat sem, így nem szükséges
különösebb orvosi felügyelet sem. Soha ne használjon a munkaterületen telálható, 3-s besorolással bíró, rákkeltő
hatású gázolajat.


A környezetkímélő összetétel
A BIO 3010 lehetővé teszi a 2000. május 29-i Direk<vának való azonnali megfelelést a szén-dioxid kibocsátásra vonatkozóan.
A BIO 3010 gyorsan és teljes mértékben biológiailag lebomló anyag. Óvja a környezetet egy esetleges balesetszerű
kiömlés esetén, csakúgy mint a vizek élővilágát. Használatához nem szükséges semmiféle engedély, nincs bejelentési kötelezttségség a hatóságok felé (2002-680 Rendelet). A BIO 3010 könnyen és teljesmértékben biológiailag lebomlik az OCDE
301 B teszt alapján (CO2-kibocsátás követése a lebomlás folyamata során).


A hulladékkezelést javító összetétel

A BIO 3010 besorolása Nemveszélyes Ipari Hulladék (D.I.B. - Déchet Industriel Banal). Használatot követően, ingyenesen
szelektíven begyűjthető és hasznosítható.
A BIO 3010 100%-ban növényi alkotórészekből áll, megújuló, életciklus elemzés tárgya. (ISO 14040)

 

 

F I Z I K A I - K É M I A I   J E L L E M Z Ő K

Tipikus fizikai-kémiai jellemzők

TULAJDONSÁG
SZABVÁNY
ÉRTÉK
EGYSÉG
Hamazállapot
Látható
Folyékony
-
Szín*
Látható
-
-
Szag
Szaglószervvel érzékelhető
Enyhe
-
Sűrűség 25°C-n
NF-EN ISO 12185
Enyhe
Kg/m³
Fagyáspont
ASTM D 97
-10
°C

* Jelen termék alapanyagául természetes növényi észterek szolgálnak, amelyeknek eredete miatt nem lehetséges meghatározni egy konstans színt. A szín változhat a termesztés helyszínének és a betakarítást megelőző éghajlati feltételeknek függvényében. Még a jelentős mértékű színkülönbség sem befolyásolja a termék teljesítményét.

 

Teljesítményre vonatkozó jellemvonások

TULAJDONSÁG
SZABVÁNY
ÉRTÉK
EGYSÉG
Bitumen-mentesítés BIO 3010
Belső módszer
5’ 30’’
Perc, másodperc
Bitumen-mentesítés Gázolaj
Belső módszer
5’45’’
Perc, másodperc

Tűzbiztonsági jellemvonások

TULAJDONSÁG
SZABVÁNY
ÉRTÉK
EGYSÉG
Zárt téri lobbanáspont
NF EN 22719
170
° C
Öngyulladáspont
ASTM E 659
>250
° C
Robbanékonyság alsó határa
-
Nemrobbanékony
% (v/v)
Robbanékonyság felső határa
-
Nemrobbanékony
% (v/v)
Gőznyomás
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Robbanékony, oxidáló, gyúlékony,
könnyen gyúlékony, rendkívül
gyúlékony anyag tartalom
EGK 1272/2008 CLP
Rendelet
Teljes hiánya
-

Toxikológiai tulajdonságok

TULAJDONSÁG
SZABVÁNY
ÉRTÉK
EGYSÉG
Jód-index
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (Anizidine-index + 2x Peroxid-index)
-
12,99
-
Gyorsított oxidációs teszt
(Rancimat-teszt)
- Légáramlat
- Hőmérséklet
- Idő

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Mérgező, nagyon mérgező,
rákkeltő, mutagén,
reprotoxikus, káros, irritatív vagy
korrozív anyag tartalom
EGK 1272/2008 CLP
Rendelet
Teljes hiánya
-

Környeze; tulajdonságok

TULAJDONSÁG
SZABVÁNY
ÉRTÉK
EGYSÉG
Biológiai lebonthatóság
OECD Teszt 301 B
Highly biodégradable
-
VOC tartalom (Illékony szerves vegyületek)
-
0
%
Oldószertartalom
-
0
%
A környezetre ártalmas anyagtartalom
EGK 1272/2008 CLP
Rendelet
Teljes hiánya
-

Az alkalmazás során betartandó óvintézkedések
• Használatot megelőzően tárolja fedél alatt, temperált helyen.
• Ne öntsön egyszerre nagy mennyiségű terméket vagy ne használjon kannát. Lehetőség szerint használjon permetezőt.
• A termék véletlenszerű kiömlésének esetén a burkolatra, öblítse le azonnal bő vízzel az érintett felületet.
A termék elsődleges funkciója a bitumen-mentesítés.
• Ne alkalmazza a terméket a bevonat elhelyezését megelőzően vagy utána.
• Tisztán használja a terméket. Ne keverje gázolajjal, amely rákkeltő anyagként van számon tartva.
• Ne kezdje meg a permetezést, csak ha már az aszfaltterítő (finiser) üres.
• Tömörítőn csak indítást megelőzően használja.
• Ne használja a terméket karosszéria mosóanyagként.
• A cipő talpán vagy a kezelt felületeken túladagolás esetén, kiválthat elszíneződést,
megjelölődést, akár destrukturációt, amelyet a kivitelezett aszfalt hullámosodása követhet.

 

A L K A L M A Z Á S

 
Funkció
Érintett eszköz vagy felszerelés
Munkaterületek > Tisztitás Tapadásmentesség
Tisztitás

   HASZNÁLJA TISZTÁN
  - Szegélyek
  - Szennyezett szerszámok (gereblye nyél és fogak, lapát, stb.…)
  - Szennyezett ruhaneműk
  - Szennyezett kesztyűk
  - Szennyezett lábbelik

Tapadásmentesség
   HASZNÁLJA TISZTÁN
  - Asztfalt terítő
  - Marógép
  - Ellátó és előtoló csavarorsó a finiseren
  - Lánctalpas aszfaltterítő
  - Kanálrakodó, amely szállítja a bevonatot
  - ECF gépek talpa
  - Szerszámok (gumitörlő, lapát, gereblye, stb....)
  - Kémlelő nyílás fedelek
  - Lábbelik
  - Tömörítő
Műhelyek > Tisztitás
Tisztitás
  HASZNÁLJA TISZTÁN
  - Metal Parts with bitumen
  - Metal Parts with grease
  - Soiled Clothing
  - Soiled Gloves
  - Soiled Shoes
Üzemek > Tapadásmentesség Tisztitás
Tapadásmentesség
  HASZNÁLJA TISZTÁN
  - konténer vagy szállítószalag
  - Billencs
Tisztitás
  HASZNÁLJA TISZTÁN
  - Fémes eszközök bitumennel
  - Fémes eszköz öj zsírokkal
  - Laboratóriumi üvegtermékek emulzióval vagy bitumennel
  - Szennyezett ruhaneműk
  - Szennyezett kesztyűk
  - Szennyezett lábbelik
  - Bitumenszűrő
  - Üvegtermékek és más laboratóriumban
   használatos eszközök
 
Használati útmutató:
Permetezze az anyagot a kezelni kívánt felületre. A bevonat maradványok elkerülése érdekében, hagyja hatni a szert pár


Felelősségünk nem terjed ki a használati útmutatónak, valamint az ajánlásainknak nem megfelelő bárminemű használat esetére.
CSOMAGOLÁS Konténer: 1000 L Hordó: 200 L Műanyag kanna: 20 L
CSOMAGOLÁS
Konténer: 1000 L
Hordó: 200 L
Műanyag kanna: 20 L
       
 
Tanúsítvánnyal rendelkező honlap
ISO 9001 : 2000
OHSAS 18001 : 1999
ISO 14001 : 2004
Integrált Vállala;rányítási Rendszer
Kereskedelmi szervezet:
ISO 9001
Ügyfél Meghallgatás és Elégede=ség
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker