Agent pentru îndepărtarea bitumului, agent pentru îndepărtarea gudronului, bitum anti-aderent, bitum anti-adeziv
Agent pentru îndepărtarea bitumului, agent pentru îndepărtarea gudronului, bitum anti-aderent, bitum anti-adeziv
Pagina de pornire
Produse
FDS
Contact
Societatea

 

Last ned datablad BIO 3010

BIO 3010 Agent pentru îndepărtarea bitumului anti-aderent pentru asfalt

 

 
BIO 3010
 
 
Agent pentru îndepărtarea bitumului
 
AMPRENTA DE CARBON > Agent pentru îndepărtarea bitumului, agent pentru îndepărtarea gudronului, bitum anti-aderent, bitum anti-adeziv
AMPRENTA DE CARBON
anti-aderent pentru
asfalt
 

VÉGÉTAL BIOTEC, produs pentru reducerea gazului cu efect de
seră, vă propune să contribuiţi la rândul vostru la reducerea
emisiilor de carbon, responsabile pentru încălzirea climatică


Amprenta de carbon BIO 3010 = 1,45 kg echivalent carbon
Amprenta de carbon pentru combustibil = 967 kg echivalent carbon


Reducere cu 667 ori a emisiilor de carbon
* Amprentă calculată pentru 1 tonă de produs
fabricat, ambalat într-un recipient din
plastic și livrat la 1000 km de la locul de
fabricaţie.
   

BIO 3010 este un lichid concentrat, destinat eliminării bitumului și tratării anti-aderente, pentru fabricarea, transportarea și aplicarea suprafeţelor rutiere.
BIO 3010 este un agent lichid de curăţare creat înmod special pentru înlocuirea uleiului și esterilorme3lici de canolă. Răspunde imediat la așteptările responsabililor de agenţii, coordonatorilor de securitate, directorii de exploatare și șefilor de șantier, în ceea ce privește securitatea la locul demuncă, igiena, protecţiamediului, însă și în ceea ce privește performanţa și compatibilitatea materialelor și mediului.


Formulă sigură
Non-inflamabil, BIO 3010 înlătură orice obligaţie de clasificare în atelierele zonei de utilizare din zona ATEX (Ordonanţa din 8 iulie 2003). Pe șantiere, BIO 3010 înlocuiește uleiul care ar putea provoca incendii. Uleiul are un punct de aprindere de 55 °C, fiind astiel incompatibil pentru utilizarea într-un mediu de 160° C.


Formulă igienică
BIO 3010, neconţinând solvenţi, nu emite niciun vapor.Maimult, nefiind iritant și sensibilizant, este puţin probabil să provoace leziuni ţesutului lipo-cutanat. Acest produs nu conţine nicio substanţă clasificată ca fiind cancerigenă, mutagenă, toxică, toxică pentru reproducere, nocivă, iritantă, sensibilizantă , corozivă sau periculoasă pentrumediu (Ordonanţa din 9 noiembrie 2004).
BIO 3010 nu cauzează nicio boală profesională. Nu face obiectul niciunei supravegheri medicale speciale. Nu utilizaţi niciodată ulei disponibil pe șantier și clasat ca fiind substanţă cancerigenă de clasă 3.


Formulă ecologică

BIO 3010 permite imediat respectarea Ordonanţei din 29 mai 2000 privind emisiile de COV. BIO 3010 este biodegradabil rapid și în totalitate. În caz de vărsare accidentală, protejează mediul, precum și populaţiile riverane. Nu necesită nicio autorizaţie sau declaraţie de utilizare emisă de autorităţile administrative (Decretul 2002-680).
BIO 3010 este biodegradabil ușor și în totalitate, conform testului OCDE 301 B (după degajarea de C02 în cursul degradării).

Formulă ce facilitează ges'unea deșeurilor
BIO 3010 este clasificat D.I.B. (Deșeu Industrial Banal). După utilizare, poate fi colectat gratuit într-un centru de valorizare.
BIO 3010 este format pe bază de compuși 100% de origine vegetală, reînnoibili, care au făcut obiectul unei analize a ciclului lor de viaţă. (ISO 14040)

 

 

C A R A C T E R I S T I C I F I Z I C O - C H I M I C E

Caracteristici fizico-chimice tipice

CARACTERISTICI
NORME
VALORI
UNIT
Aspect
Vizual
Fluid
-
Culoare *
Vizual
-
-
Miros
Olfactiv
Slabă
-
Densitate la 25°C
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Punct de congelare
ASTM D 97
-10
°C

*Acest produs este creat pe bază de esteri de ulei vegetal natural, al cărui origine nu permite specificarea unei culori constante. Aceasta poate varia în funcţie de locul de producere și condiţiile climatice dinainte recoltării. Nicio diferenţă de culoare extrem de mare nu influenţează cu nimic performanţa produsului.

 

Caracteristici de performanţă

CARACTERISTICI
NORME
VALORI
UNIT
Timp de debituminare BIO 3010
Metodă internă
5’ 30’’
mn/sec
Timp de debituminare Ulei
Metodă internă
5’45’’
mn/sec

Caracteristici securitate contra incendiilor

CARACTERISTICI
NORME
VALORI
UNIT
Punct de aprindere închis
NF EN 22719
170
° C
Punct de auto-inflamare
ASTM E 659
>250
° C
Limită inferioară de explozivitate
-
Non-explosive
% (v/v)
Limită superioară de explozivitate
-
Non-explosive
% (v/v)
Presiune vapori
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Conţinut de substanţe explozibile,
oxidante, inflamabile, ușor inflamabile,
extrem de inflamabile
Regulament CEE
1272/2008 CLP
Absenţă totală
-

Caracteristici toxicologice

CARACTERISTICI
NORME
VALORI
UNIT
Indice de iod
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (Indice Anisidină + 2x Indice Peroxidă)
-
12,99
-
Test accelerat de oxidabilitate
(Test Rancimat)
- Debit
- Temperatură
- Timp

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Conţinut de substanţe toxice, foarte
toxice, cancerigene, mutagene,
toxice pentru reproducere, nocive,
iritante sau corozive
Regulament CEE
1272/2008 CLP
Absenţă totală
-

Caracteristici de mediu

CARACTERISTICI
NORME
VALORI
UNIT
Biodegradabilitate
Test OCDE 301 B
Ușor biodegradabil
-
Conţinut de COV (Compuși organici-volatili)
-
0
%
Conţinut de solvenţi
-
0
%
Conţinut de substanţe
periculoase pentru mediu
Regulament CEE
1272/2008 CLP
Absenţă totală
-

Precauţii de utilizare
• A se păstra la adăpost, în locuri temperate, înainte de utilizare.
• Nu răspândiţi produsul în cantităţi mari sau cu ajutorul unui bidon. Vă recomandăm să folosiţi un pulverizator.
• În caz de vărsare accidentală pe suprafeţele rutiere abia turnate, spălaţi imediat suprafeţele cu apă din abundenţă.
Deoarece funcţia principală a acestui produse este de a elimina bitumul.
• Nu aplicaţi pe asfalt înainte și după aplicarea sa.
• A se utiliza în stare pură. Nu amestecaţi cu ulei, clasificat cancerigen.
• Nu pulverizaţi decât atunci când finisorul este gol.
• Nu utilizaţi pe compactor decât înainte de pornire.
• Nu utilizaţi împreună cu detergent pentru caroserie.
• O doză prea mare pe tălpile încălţămintei sau pe suprafeţele tratate poate cauza un marcaj,
o decolorare și chiar o destructurare, urmate de distrugerea asfaltului deja creat.

 

M O D U R I   D E   U T I L I Z A R E

 
Funcţii
Suporturi (echipamente sau materiale) în cauză
Șantiere > Agent de curăţare Anti-aderent
Agent de curăţare

   A SE UTILIZA ÎN STARE PURĂ
  - Rampe de autocisterne și circuite de emulsie pentru finisoare cu
   rampă integrată
  - Borduri
  - Unelte contaminate (furtunuri și dinţi de greblă, lopeţi...)
  - Îmbrăcăminte contaminată
  - Mănuși contaminate
  - Încălţăminte contaminată

Anti-aderent
   A SE UTILIZA ÎN STARE PURĂ
  - Masă de finisare
  - Flanșa benzii transportoare a frezei
  - Alimentator și șurub de alimentare al finisorului
  - Șenila finisorului
  - Găleata încărcătorului ce transportă asfaltul
  - Șinele mașinilor cu ECF
  - Unelte (screper, lopeţi, greble...)
  - Placă vizoare
  - Încălţăminte
  - Plăci vibrante
Atelier > Agent de curăţare
Agent de curăţare
  A SE UTILIZA ÎN STARE PURĂ
  - Piese metalice cu bitum
  - Plăci metalice cu grăsimi
  - Îmbrăcăminte contaminată
  - Mănuși contaminate
  - Încălţăminte contaminată
Domeniu industrial > Anti-aderent Agent de curăţare
Anti-aderent
  TOUSEPURE
  - Benă, navetă sau bandă transportoare cu racletă de transportare a
   asfaltului
  - Benă camion
Agent de curăţare
  A SE UTILIZA ÎN STARE PURĂ
  - Piese metalice cu grăsimi
  - Sticlărie de laborator, cu emulsie sau bitum
  - Îmbrăcăminte contaminată
  - Mănuși contaminate
  - Încălţăminte contaminată
  - Filtru cu bitum
  - Sticlărie și alte materiale de laborator
 
Mod de folosire: Pulverizai un strat subire pe
suprafeele ce trebuie tratate. Pentru a elimina
depunerile de asfalt, lăsai să acioneze câteva
minute, apoi spălai cu un agent de curăare la


Nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizările ce
nu respectă modurile noastre de folosire și recomandările noastre
AMBALAJE Recipient:: 1000 L Baril : 200 L Canistră plastic : 20 L
AMBALAJE
Recipient:: 1000 L
Baril : 200 L
Canistră plastic : 20 L
       
 
Site cer'ficat:
ISO 9001 VERSIUNEA 2000 OHSAS
18001 ERSION 1999
ISO 14001 VERSIUNEA 2004
Sistem de management integrat
Organizaţie comercială
Iso 9001
Relaţii cu clienţii
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker