Debituminerende middelen, teerverwijderende middelen, antihechtingsmiddel voor asfalt, antikleefmiddel voor asfalt
Debituminerende middelen, teerverwijderende middelen, antihechtingsmiddel voor asfalt, antikleefmiddel voor asfalt
Home
Producten
VIB (veiligheidsinformatieblad)
Contact
Bedrijf

 

Download het informatieblad BIO 3010

BIO 3010 Reinigings- en anti kleefmiddel voor de moderne wegenbouw

 

 
BIO 3010
 
 

Reinigings- en anti kleefmiddel

 
KOOLSTOFBALANS > Debituminerende middelen, teerverwijderende middelen, antihechtingsmiddel voor asfalt, antikleefmiddel voor asfalt
KOOLSTOFBALANS
voor de moderne wegenbouw
 

VÉGÉTAL BIOTEC is producent van milieuvriendelijke producten.
Wij nodigen u uit om met behulp van onze producten uw CO2
prestatieladder te verbeteren.


CO2-uitstoot BIO 3010 = 1,45 Kg CO2
CO2-uitstoot diesel = 967 Kg CO2


Dit betekent een factor 667 reductie in CO2 uitstoot!
* CO2-uitstoot is berekend voor 1 ton
product; geproduceerd en verpakt in een
kunststof verpakking en vervolgens
uitgeleverd over een afstand van 1000 Km.
   

BIO 3010 BIO ist speziell entwickelt worden für die Straßenbau um die übliche Produkten wie Diesel, sonstige
Trennmittel aus Mineral Öle und sogar Produkten aus Raps Öl zu ersetzen.
BIO 3010 ist kompatibel mit der Lack, Kunststoff Teile und Teile aus Kautschuk oder Elastomeren.

Formulering die de veiligheid verbetert
Niet brandbaar. Met de BIO 3010 voldoet u automatisch aan de betreffende ATEX richtlijnen op de locaties waar het wordt gebruikt. Op de bouwwerf; de BIO 3010 vervangt o.a. diesel olie, wat een ontstekingsbron zou kunnen zijn. Diesel hee" een vlampunt van 55°C, wat het feitelijk ongeschikt maakt voor een werkomgeving met 160°C.


Formulering die de arbeidsomstandigheden verbetert
BIO 3010 bevat geen oplosmiddel, het veroorzaakt geen enkele emissie. Bovendien is het product niet irriterend en veroorzaakt het geen overgevoeligheidsreacties. Het heeft slechts een klein uitdrogend effect op de huid. De formulering bevat geen bestanddelen die ook maar de geringste classificatie hebben, zoals carcinogeen, mutageen, toxisch, beïnvloed de vruchtbaarheid, schadelijk voor de gezondheid, irriterend, veroorzaakt overgevoeligheidsreacties, corrosief of schadelijk voor het milieu. BIO 3010 verwekt geen enkele beroepsziekte. Het is niet onderhevig aan een specifieke medische observatie. Nogmaals, vermijdt het gebruik van diesel op de bouwwerf, dit product is carcinogeen geclassificeerd.


Formulaon improving the environment
BIO 3010 makes it possible to be immediately released fromthe decree ofmay 29th, 2000 concerning the emission of VOC.
BIO 3010 is highly and totally biodegradable according test OCDE 301 B (followed by the release of CO2 during degradation)


Formulering die beter is voor het milieu

BIO 3010 is gemakkelijk en volledig biodegradeerbaar. Het is niet schadelijk voor het milieu of de organismen in het oppervlakte water, zelfs niet bij het per ongeluk morsen.
Het gebruik vereist geen speciale toestemming of gebruiksvoorschrift.
BIO 3010 is gemakkelijk en volledig biodegradeerbaar volgens de test OCDE 301B.

Formulering verbetert de afvalstroom
De BIO 3010 wordt niet beschouwd als chemisch afval. De IBC’s worden geretourneerd en hergebruikt.
De grondstoffen voor de BIO 3010 komen voor 100% uit hernieuwbare plantaardige bronnen.

 

 

F Y S I S C H E   E N   C H E M I S C H E   E I G E N S C H A P P E N

Typische fysische en chemische eigenschappen

Eigenschappen
Norm
Waarde
Eenheid,
Vorm
Visueel
Vloeistof
-
Kleur
Visueel
Licht geel
-
Geur
Reukorgaan
Licht karakteristiek
-
Dichtheid bij 25⁰C
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Vriespunt
ASTM D 97
-10
°C

 

Vergelijk van het oplossend vermogen voor bitumen:

Eigenschappen
Norm
Waarde
Eenheid,
BIO 3010
Interne test
5’ 30’’
mn/sec
Diesel
Interne test
5’45’’
mn/sec

Brand risico‘s

Eigenschappen
Norm
Waarde
Eenheid,
Vlampunt
NF EN 22719
170
° C
Zelfontbranding
ASTM E 659
>250
° C
Minimum explosiegrens
-
Niet explosief
% (v/v)
Maximum explosiegrens
-
Niet explosief
% (v/v)
Dampdruk
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Componenten;
explosief, brandbaar, ontvlambaar,
licht ontvlambaar,
zeer licht ontvlambaar
EU Richtlinien
1272/2008 CLP
Niet aanwezig
-

Toxiciteit

Eigenschappen
Norm
Waarde
Eenheid,
Jodium nummer
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (Anisidine waarde + 2x Indice
Peroxide nummer)
-
12,99
-
Versnelde oxidatieproef
(Rancimat proef)
- Doorstroom
- Temperatuur
- Tijd

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


l/uur
° C
uren
Componenten;
toxisch, zeer toxisch, carcinogeen,
mutageen, bio accumulerend,
irriterend, corrosief
EU Richtlijn
1272/2008 CLP
Niet aanwezig
-

Milieu informatie:

Eigenschappen
Norm
Waarde
Eenheid,
Bio degradeerbaarheid
OCDE 301 B
Makkelijk biologisch
afbreekbaar
-
Oplosmiddel gehalte VOC (EU)
-
0
%
Organische oplosmiddelen
-
0
%
Componenten;
risicodragend voor het milieu
EU Richtlijn
1272/2008 CLP
Niet aanwezig
-

Waterbezwaarlijkheidsklasse (NL) : 11
Algemene gebruiksaanwijzing :
· Niet aan direct zonlicht blootstellen, droog opslaan.
· Het product niet overmatig gebruiken. Bij voorkeur aanbrengen met een fijne sproeier.
· Bij morsen op vers asfalt, het product onmiddellijk afwassen of absorberen.
· Niet gebruiken op vers asfalt; niet voor en niet na het aanleggen.
· Uitsluitend puur verwerken. Niet mengen met diesel; carcinogeen gelabeld.
· Alleen aanbrengen indien de hopper van de spreidmachine leeg is.
· Niet gebruiken op de walsen.
· Niet als wasmiddel gebruiken voor de carrosserie.
· Overmatig gebruik op de schoenzolen kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het nieuwe asfalt.

 

T o e p a s s i n g e n

 
Functie
Hoe gebruiken
Op het project of de werf > Reinigingsmiddel voor bitumen, Ankleefmiddel
Reinigingsmiddel voor
bitumen

Puur gebruiken
Reiniging van het handgereedschap
Reiniging van de schoenzolen
Reiniging van de spreidmachine en overig materieel

Ankleefmiddel
Puur gebruiken
In de hopper van de spreidmachine
In het algemeen slechts 3 applicaties per dag:
1.Bij het begin van het werk
2.Halverwege
3.Aan het einde, de reiniging van de spreidmachine
Opmerking: Bij asfal3ypen met een hoog bitumenpercentage of bitumenmodifica
2e kan een extra applicatie gewenst zijn.
Werkplaats en Kippers > Reinigingsmiddel voor bitumen, Ankleefmiddel
Reinigingsmiddel voor
bitumen
Puur gebruiken
Reiniging van het handgereedschap
Reiniging van het materieel
Reiniging van de asfalt spreidmachine
Reiniging van de sproeibalk voor emulsies
Ankleefmiddel
Puur gebruiken
In de bak van de kipper.
Asfaltcentrale Emulsiefabriek > Reinigingsmiddel voor bitumen, Ankleefmiddel
Reinigingsmiddel voor
bitumen
Puur gebruiken
Reiniging van metalen onderdelen
Reiniging van de ophaalbak of overige onderdelen van de
asfaltcentrale.
Ankleefmiddel Puur gebruiken
Voor de ophaalbak
In glijgoten of de aanvoer van recycling materiaal.
Overige plekken waar het aankoeken van
asfalt/bitumen niet gewenst is.
 
Routebeschrijving: Spray een fijne nevel op oppervlakken.
Om stor2ngen van asfalt te verwijderen, laat enkele minuten spoel na met een hogedrukreiniger.

Er kunnen geen rechten of plichten ontstaan door
deze brochure.
Verpakkingen IBC : 1000 L Vat : 200 L Jerrycan : 20 L
Verpakkingen
IBC : 1000 L
Vat : 200 L
Jerrycan : 20 L
       
 
Cerfied site:
ISO 9001 VERSION 2000
OHSAS 18001 VERSION 1999
ISO 14001 VERSION 2004
System of Integrated Management
   

 

 
tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker